سوءسابقه یا سوءپیشینه دوشنبه نهم آذر ۱۳۸۸ 17:18
سوءسابقه یا سوءپیشینه

سوءسابقه یا سوءپیشینه به چی میگن؟ آیا مسائلی مثل اعتیاد یا سرقت که چند روزی حکم زندان داده شده و طرف 2-3 روزی زندان رفته و بعد مدت باقی مانده زندان رو پول داده باشد جز سوء سابقه هست؟ و آیا با گذشت 4 -5 سال از آن زمان بدون محکومیت دیگر آن پرونده از سوابق پاک میشود؟ آیا با وجود این گونه مسایل برای استخدام در مراکز دولتی و یا .... مشکلی به وجود نمی آید و اصلا امکان پذیر است یا شخص باید به خاطر یک اشتباه تا ابد گرفتار این پرونده باشد؟

آنچیزی که بعنوان سوءسابقه تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است همانا محکومیت های موثر کیفری است که بموجب قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزايي مصوب 1366 صراحتا به آن اشاره شده است بموجب این قانون مراد از محكوميت هاي موثر كيفري مذكور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت است از:
الف - محكوميت به حد (مانند حد زنا ، حد شرب خمر ).
ب - محكوميت به قطع نقص عضو.
ج - محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي .
د - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ( 000/000 /20 ) ريال يا بالاتر در جرائم عمدي (اصلاحی سال 82 )
هـ - سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات .
جرم هاي سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم هاي مشابه محسوب مي شوند.
در موردی که شخصی بعلت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد تا زمانیکه این اتهام تبدیل به محکومیت نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایجاد نمیکند ولی چنانچه در مورد این اتهام ، در دادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی ، محکومیت موثر تلقی شده و در آتیه بعنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهد شد و ادارات و اشخاص مختلف میتوانند با استعلام از اداره سجل کیفری از سوابق سوء وی مطلع شوند البته بعضا برخی از محکومیتهای غیر قطعی ( مانند احکامی که از سوی دادگاه اولیه یا بدوی صادر میشود ولی در مرحله بالاتر نقض میگردد) نیز میتواند در وضعیت شخص متهم موثر واقع شود مانند صدور قرار بازداشت موقت در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول شده و متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرائم مذكور را داشته باشد با رعايت قيود ماده (32) قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره هاي آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تا صدور حكم بدوي ادامه خواهد يافت

ماده 62 مكرر ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع ميگردد .

نوشته شده توسط آرمین سرداری  | لینک ثابت |